Write & Correct
Tagalog

Kumusta po ang lahat

Kumusta po kayo? Ang pangalan ko po ay si Melanie. Ano pong pangalan mo? Pasensya na po. Ang Tagalog ko po ay mali. Pero sinusubukan ko po. Ang hirap po ito. Salamat po sa inyo tulong. Paalam po

Posted

Corrections

Kumusta po ang kayong lahat
Kumusta po kayo? Ang pangalan ko po ay si Melanie. Ano pong po ang pangalan mo? Pasensya na po . Ang Tagalog ko po ay , at mali . Pero sinusubukan ang Tagalog ko po . Ang hirap po ito nito, pero sinusubukan ko . Salamat po sa inyo inyong tulong. Paalam po
Posted
Kumusta po ang lahat
Kumusta po kayo? Ang pangalan ko po ay si Melanie. Ano pong pangalan mo nyo ? Pasensya na po . Ang at ang Tagalog ko po ay mali. Pero sinusubukan ko po. Ang hirap po ito nito . Salamat po sa inyo inyong tulong. Paalam po .
Posted
Kumusta po ang lahat
Kumusta po kayo? Ang pangalan ko po ay si Melanie. Ano pong pangalan mo ninyo ? Pasensya na po . Ang , mali po ang Tagalog ko po ay mali . Pero sinusubukan ko po. Ang hirap po ito nito . Salamat po sa inyo inyong tulong. Paalam po !
Posted
Kumusta po ang kayong lahat ?
Kumusta po kayo? Ang pangalan ko po ay si Melanie. Ano pong pangalan mo niyo ? Pasensya na po . Ang , ang Tagalog ko po ay mali. Pero sinusubukan ko po . Ang kahit ang hirap po ito nito . Salamat po sa inyo inyong tulong. Paalam po !
Posted
Feedback