Write & Correct
Tagalog

Magandang gabi !

Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog ko, pero mahirap pa sa akin na nagsusulat at nagsasalita ng tagalog. Mas gusto kong hahanapin ang teatcher.... Sana ako pwede pupunta sa Philippines mamaya kasama ang pamilya ko kahit dapat namin susugutin ang "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta kami sa Pilipinas bago disyembre !!

Posted

Comment(s)

merci beaucoup !
Posted 

Corrections

Magandang gabi !
Magandang gabi sa lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog ko, pero mahirap pa sa akin na nagsusulat ako masyado marunong magtagalog Nahihirapan ako magsulat at nagsasalita magsalita ng wikang tagalog . Mas gusto kong hahanapin ang teatcher.... Sana ako pwede pupunta sa Philippines mamaya kasama Gusto ko sana maghanap ng guro para turuan akong magtagalog. Sana makapunta ako at ang pamilya ko sa Pilipinas bago mag Disyembre, kahit dapat na kailangan namin susugutin ang magsuot ng "face mask" ! Siguro ako na nakapupunta kami sa Pilipinas . bago disyembre !!
Posted
Magandang gabi !
Magandang gabi sa inyong lahat ! Pasensya na kayo kung hindi mabuti ang tagalog Tagalog ko , pero mahirap . Mahirap pa sa akin na nagsusulat magsulat at nagsasalita magsalita ng tagalog Tagalog . Mas gusto kong hahanapin hinahanap ang teatcher.... guro. Sana pwede na ako pwede pupunta pumunta sa Philippines Pilipinas mamaya kasama ang pamilya ko kahit dapat namin susugutin ang na may suot na "face mask" ! . Siguro ako na nakapupunta makakapunta kami sa Pilipinas bago disyembre Disyembre! !!
Posted
Feedback