Write & Correct
Tagalog

A criticism of Tagalog.


> 1. Aklat na nakasulat sa Filipino at Koreano, hindi iyong nakasulat sa Ingles at Koreano. Parang dalawang wika (o tatlo?) ang pinoproseso niya kasi kapag ang ginagamit niyang aklat ay Filipino book na ginawa para sa English speaker.

Ginamit ko rin dati ang aklat na tagalog para sa pag-aralan ng tagalog. Pero tama nga, mas magaan magaral ng ibang wika kapag sa mismong wika mo ang libro. Mas madaling makakalimut ang kaalaman kun sa ibang wika iyan.

> 2. Filipino teacher na marunong mag-Korean o makakapag-paliwanag ng 문법 sa Korean o sa simpleng Ingles. Nagse-self study siya sa pagkaka-alam ko. Pero parang hindi ito epektibo.

Natututo ako ng tagalog sa sarili ko. Wala rin akong guro, bagito pa si Tori. Hindi ako grabe sa kanya. Sinabi ko lang ang katotohanan, mahirap matuto ng wikang Tagalog kahit marunong ang tao magsalita ng ibang wika.

> 3. Hindi naman kailangang sisihin ang wikang Filipino agad-agad (na mahirap matutuhan ang wika, na hindi makatarungan ang kasaysayan, etc.).

Hindi magandang pilihan ang wikang Tagalog sa nagpaka-pambansang wika niyo. Irregular masyado ang tagalog at may problema rin ang ibang lahi rito tungkol sa bagay na ito. Sinasadya ni Gin kaming estranghero't bisaya. Hanapin niyo ang totoo sa google. Wikang Indonesia po ang pinaka-matagumpay na language policy sa buong daigdig.

https://www.researchgate.net/publication/322711695_THE_DEVELOPMENT_OF_LANGUAGE_POLICY_IN_INDONESIA

Kahit lalakihan nila ang pagaralan ng wika namin sila, hindi aabot ang wikang ingles sa bagay na pulitika, gubyerno, o anuman. Ito ang tamang pilihan.

Okay naman ako sa wikang Tagalog, pero alam ko hindi natagumpay itong pilihan. Nararamdaman kong mahirap magsalita ng wikang Tagalog at may halos na problemang lahi't rehyion. Marami pong dahilan na hindi nagpatagumpay ang wikang pambansa natin.
ResearchGate
(PDF) THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE POLICY IN INDONESIA
PDF | Indonesia has successfully implemented language policy by choosing Malay language as its national language which enables to unite ethnics from a... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Noong nagaral ako rito sa kolehiyo. May sarili rin akong exemption tungkol sa akedimikong tagalog. Kailangan pa ipaayos ang pagturo ng wikang pambansa sa mga estranghero po. Kahit saang bansa man silang galing.

Posted

Corrections

A criticism of Tagalog.

> 1. Aklat na nakasulat sa Filipino at Koreano, hindi iyong nakasulat sa Ingles at Koreano. Parang dalawang wika (o tatlo?) ang pinoproseso niya
kasi kapag dahil ang ginagamit niyang aklat ay Filipino book na ginawa para sa English speaker.

Ginamit ko rin dati ang aklat na
tagalog Filipino para sa pag-aralan ng tagalog ang wikang Tagalog . Pero tama nga, mas magaan magaral mag-aral ng ibang wika kapag sa mismong wika mo ang libro. Mas madaling makakalimut makakalimutan ang kaalaman kun kung sa ibang wika iyan ito .

> 2. Filipino teacher na marunong mag-Korean o
makakapag nakakapag -paliwanag ng 문법 sa Korean o sa simpleng Ingles. Nagse Nag - self study aaral siya sa pagkaka-alam sarili niya sa pagkakaalam ko. Pero parang hindi ito epektibo.

Natututo ako ng
tagalog Tagalog sa sarili ko. Wala rin akong guro, bagito pa si Tori. Hindi ako grabe sa kanya. Sinabi ko lang ang katotohanan, mahirap matuto ng wikang Tagalog kahit marunong ang tao magsalita ng ibang wika.

> 3. Hindi naman
kailangang kailangan sisihin ang wikang Filipino agad-agad (na mahirap matutuhan matutunan ang wika, na hindi makatarungan ang kasaysayan, etc.).

Hindi magandang
pilihan piliin ang wikang Tagalog sa nagpaka- bilang pambansang wika niyo. Irregular masyado ang tagalog Tagalog at may problema rin ang ibang lahi rito tungkol sa bagay na ito. Sinasadya ni Gin kaming estranghero't bisaya. Hanapin niyo ang totoo sa google. Wikang Indonesia po ang pinaka-matagumpay na language policy sa buong daigdig.

https://www.researchgate.net/publication/322711695_THE_DEVELOPMENT_OF_LANGUAGE_POLICY_IN_INDONESIA

Kahit
lalakihan lakihan nila ang pagaralan pag-arala ng wika namin sila , hindi aabot ang wikang ingles Ingles sa bagay na pulitika, gubyerno gobyerno , o anuman. Ito ang tamang pilihan.

Okay naman ako sa wikang Tagalog, pero alam ko hindi
natagumpay matagumpay itong pilihan piliin . Nararamdaman kong mahirap magsalita ng wikang Tagalog at ito ay may halos madalas na problemang problema sa lahi 't rehyion at rehiyon . Marami pong dahilan na hindi nagpatagumpay matagumpay ang wikang pambansa natin.

ResearchGate
(PDF) THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE POLICY IN INDONESIA
PDF | Indonesia has successfully implemented language policy by choosing
the Malay language as its national language which enables to unite ethnics from a... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Noong
nagaral nag-aaral ako rito dito sa kolehiyo . May , may sarili rin akong exemption tungkol sa akedimikong tagalog akademikong Tagalog . Kailangan pa ipaayos iayos ang pagturo pagtuturo ng wikang pambansa sa mga estranghero po. Kahit saang bansa man silang galing.
Posted

Comment(s)

Marami pong salamat Apple.
Posted 
Walang anuman po Ginoong Henderson :)
Edited 
Feedback