Write & Correct
Cebuano

Unsay Solusyon para sa Kulturang Pilipino nga Makahilo? (Negatibong Mentalidad)

Introduksiyon

Akong solusyon para sa Kulturang Pilipino (Negatibong Mentalidad) kay dili solusyon direkta sa sakit pero solusyon ni para sa sunod henerasyon para mahinay-hinay ug wala sa panahong umaabot. Akong gibahin ug duha ka medyor kategorya: Kina-iya sa Istambay ug Kina-iya sa Tawong Ignorante. Ang Kina-iya sa Istambay kay: Pagkatapulan, Kuwang sa Motibasyon ug Pagkadismaya ug ang kinanglasan Kina-iya sa Istambay kay Pagkabisyo. Dayon ang mga Kina-iya sa Tawong Ignornante kay: Pagka-ignoransya ug Pagka-konserbitibo, Pag-ilaronon, Regionalismo ug Kuwang sa Paghibalo sa Pagsuwat o Pabasa sa Impormasyon.

Kina-iya sa Istambay

Ang kasigaran Istambay sa Pilipinas kay Ulitawong Batan-on, Ulitawo nga Gamay rag Trabaho o Walay Trabaho. Kargadong Istambay kay tapulan, kuwang sa motibasyon, dali madismaya o dali ra madala sa mga bisyo sa karsada. Dali ra madismaya ang mga Istambay sa trabaho kay mongita man silag trabaho nga sayon ra or mongita sila ug trabaho nga ma-uyonan nila. Ang uban kay tapulan sila kay dili sila motrabaho o motrabaho sila pero motabang lang sila gamay sa trabaho. Ang uban pod kay dali ra madala sa mga bisyo pananglitan mag inom, mag nigarilyo, mag sugal ug mag droga.Pagkatapulan

Ilang mentalidad kay murag “Pobre man ko unya dili man ni mawala,” pero sa akong opinyon mo ingon unta sila ug “Pobre ko pero maningkamot ko para akong mga anak dili sila maka suway pariha ug kalisdanan nako”. Mao na akong usa ka solusyon para sa ma-asenso ang mentalidad sa mga estambay ug maluwas sila para dili na sila pobre ug tapulan. Ang kakugi mao nay solusyon sa pagkatuplan, kay kong sigi kag trabaho mas daghan ka madawat kwarta ug sination kuang pod modghan ang mga oportunidad sa mga trabaho para maka tabang sila sa ilang pamilya ug mga anak kay pobre sila.Kuwang sa Motibasyon ug Dismaya

Ang mga istambay kay kuwang sila sa motibasyon ug dali ra madismaya, akong solusyon kay mongita silag inspirasyon ug kadasigan gikan sa tawo o bisag unsa basta makadasig sila para maka kugihan sila para maluwas silas ka-ubos. Pananglitan, ang maayong boxador nga Pilipino si Manny Pacquiao kay pag sugod niya kay pobre man na siya pero tungod sa iyang kakugihan ug iyang mentalidad kay maayo naka kwarta siya maayo para sa iyang kaugalingon ug para sa iyang pamilya, na bawi iyang kakugi kay milyonaryo na sa siya. Kong kugihan ug maayong mentalidad ang mga Pilipino dili na sila mag huna huna nga negatibo kasya sa una.Pagkabisyoso

Ang mga istambay kay dali ra sila madala sa mga bisyo pananglitan mag inom, mag nigarilyo, mag sugal o mag droga. Tungod sa pila ka hinungdan. Agi sa ilang barkada o paryente nga makig inom, makig nigarilyo, makig sugal ug uban pa. Ang usa sad ka rason kay agi sa ka paghimug-at dayon kay ilang bisyo kay maong ilang kalingawan para marilbo ang paghimug-at. Akong solusyon para sa pagkabisyos kay mobalibad ka sa hagad nga dili maayo sa lawas ug huna-huna. Dapat, mongita sila ug lain kalingawan nga dili madaot ilang lawas o huna-huna. Pananglitan mag kanta, sayaw, magpa musik, suwat balak, suwat istorya, basa libro, mag eksersays ug uban pa. Dayon maproduktibo sila ug ma-asenso ilang kaayohan sa lawas ug huna-huna kaysa mag sigig bisyo ug madaotan ilang lawas ug huna-huna.

Kina-iya sa Tawong Ignorante

Ang mga Kina-iya sa Tawong Ignornante kay: Pagka-ignoransya ug Pagka-konserbitibo, Pag-ilaronon, Regionalismo ug Kuwang sa Paghibalo sa Pagsuwat o Pabasa sa Impormasyon. Ang mga tawong ignorante ug konserbatibo sa Pilipinas kay kargado Kristianos nga relihiyoso, ang uban Pilipino kay ilaronon agi sa mentalidad sa mga tawo kay mosunod-sunod sad ang uban. Dayon regionalism kay naglabi na taliwala sa mga Pilipino kay murag descriminasyon sa among kaugalingon unya kay kuwang sa paghibalo sa pagsuwat o pagbasa sa impormasyon agi sa dili sila mag basa o dili maayo ilang kina-adman sa pag tsek sa mga katinuoaran sa internet or sa pag basa sa balita.Pagka-ignoransya ug Pagka-konserbatibo

Kargado tawo nga Ignorante kay mga Ulitawo o mga Tiguwang nga dili dawaton ang mga bag-ong kustombre unya mosubay jud sila sa tradisyon sa gipasa o gipangtudlo sa ilang ginikanan o apohan pag bata pa sila. Ang tawag ana sa mga dili modawat ug mga bag-ong kustombre ug mosubay sa tradisyon kay mga konserbatibo. Ang Pilipinas Konserbatismong mentalidad agi sa pagsubay sa mga Katolikong tradidsyon nga gipang pasa gikan sa mga karaang henerasyon. Mao na kargado Pilipino kay dili ganahan ug bayot, supak sila sad sa kontrasepsiyon, supak sa sekso sa wala pay minyo ug uban pa. Ang pamali sa pagkaignoransya sa mga Pilipino sa Pilipinas kay nay daghan bayot sulod sa mga komunidad hasta ilang kaugalingong sinultian. Kuan pod, ang mga Pilipino kay manganak sa wala pay minyo ug supak sa kontrasepsyon maong ang uban bata ug mga Mama gibayaan para mongita silag lain basin mao nay rason ang Pilipinas nag lisod sa oberpopulasyon. Ang solusyon para sa pagka-ignoransya ug konserbatismo para sa mga Pilipino kay tudloan ang mga batan-on henerasyon ug pina-angay ug walay gidapigan bahin sa mga opinyon ug huna-huna. Para mawala-wala ang kamapihigon ug pihig inig sa mga konbersasyon ug diskusiyon.Pag-ilaronon

Ang mga uban Pilipino kay dali ra ilad agi sa mentalidad sa mga uban tawo. Tungod kong naay grupo na buhat ana mosunod sad tanan tawo pod. Ang solusyon kay simpol ra, mo huna-huna kas imong kaugalinon ug dili kay ang tanan tawo nagbuhat pod ana.Regionalismo

Naglabi ang regionalismo sa Pilipinos kay murag descriminasyon sa among kaugalingon. Tungod sa mga lain laing ug klase ug sinultian sa Pilipinas. Panangalitan nay mo-ingon ang usa ka sinultian mas maayo sa uban o ang usa ka klase nga Pilipino kay mas maayo pas uban. Ang solusyon ani kay modawat ka sa mga kalihian ug e gakos ang mga pagka-amgid.Kuwang sa Paghibalo sa Pagsuwat o Pagbasa sa Impormasyon

Naglabi ang kuwang sa paghibalo sa pagsuwat o pagbasa sa impormasyon sa mga Pilipino agi sa dili sila mag basa o dili maayo ilang kina-adman sa pag tsek sa mga katinuoaran sa internet or sa pag basa sa balita. Ang paghibalo sa pagsuwat o pagbasa sa impormasyon kay importanti kay na sa karong siglo tungod sa kadaghan nga impormasyon atong gipangtubo kada adlaw. Ang solusyon kay pag-ila sa unsay tinuod ug unsay peke sa pag lantaw sa balita o gikan sa internet.

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback