Write & Correct
English

Tagalog Grammar Lite Lesson 22 Um-verbs; Uncompleted & Contemplated

Vocabulary
kumakain, kakain
Show
eating, will eat
Show
bumabagyo, babagyo
Show
storming, will storm
Show
gumaganda, gaganda
Show
becoming beautiful, will become beautiful
Show
lumalaki, lalaki
Show
getting big, will get big
Show
lumalakad, lalakad
Show
walking, will walk
Show
pumupunta, pupunta
Show
going, will go
Show
umaalis, aalis
Show
leaving, will leave
Show
umaakyat, aakyat
Show
climbing, will climb
Show
bumibili, bibili
Show
buying, will buy
Show
bumabalik, babalik
Show
returning, will return
Show
Grammar
In the last lesson we covered the infinitive and completed aspect of um-verbs, which happen to be the same. For uncompleted aspect, take the first two syllables of the completed aspect, plus the root.
Ex: punta => pumunta => pumupunta
Show
Show
Ex: alis => umalis => umaalis
Show
Show
For contemplated aspect, take the first syllable of the root, plus the root.
Ex: lakad => lalakad
Show
Show
Ex: akyat => aakyat
Show
Show
Sample Sentences
Q1
When will they eat adobo?
Kailan sila kakain ng adobo?
Q2
Who's becoming beautiful?
Sino ang gumaganda?
Q3
We're (excl) buying mangoes.
Bumibili kami ng mga mangga.
Q4
He won't return to school now.
Hindi siya babalik sa eskwelahan ngayon.
Q5
It's not storming now, is it?
Hindi bumabagyo ngayon, ano?
Q6
I'll climb a mountain while in Davao.
Aakyat ako sa bundok kapag nasa Davao.
Q7
What's getting big inside?
Ano ang lumalaki sa loob?
Q8
The dog won't go to SM.
Hindi pupunta ang aso sa SM.
Q9
Where is Maria walking?
Saan lumalakad si Maria?
Q10
We'll (incl) leave the house (already).
Aalis na tayo sa bahay.

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback