Write & Correct
Tagalog

Umakyat kami ng kaibigan ko sa Church Mountain.

Umakyat kami ni Barry, ng kaibigan ko, sa bundok Church Mountain apat na araw na ang nakalipas. Nakakatuwa talaga at sulit iyon, pero masakit pa rin ang mga binti ko ngayon.

Posted

Corrections

Umakyat kami ng kaibigan ko sa Church Mountain.
Umakyat kami ni Barry, ng ang kaibigan ko, sa bundok Church Mountain apat na araw na ang nakalipas. Nakakatuwa talaga at sulit iyon, pero masakit pa rin ang mga binti ko ngayon.
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback