Write & Correct
Tagalog

Sobrang mahirap pakuluan ang chickpeas.

Gusto ko ng chickpeas, pero sobrang mahirap itong pakuluan. Pagkatapos dalawang horas hindi pa rin ito nanlambot.

Posted

Corrections

Sobrang mahirap pakuluan ang chickpeas.
Gusto ko ng chickpeas, pero sobrang mahirap itong pakuluan. Pagkatapos dalawang horas oras hindi pa rin ito nanlambot.
Posted

Comment(s)

Gusto ko ng chickpeas, pero sobrang mahirap itong pakuluan. Pagkatapos dalawang horas oras hindi pa rin ito nanlambot. One thing I'm working on is using more affixes napaka- instead of sobra and I wonder if there should be <na> after the oras. I also like chick peas :)! Natives tulungan nyo kami
Posted 
Sobrang mahirap pakuluan ang chickpeas.
Gusto ko ng chickpeas, pero sobrang mahirap itong pakuluan. Pagkatapos ng dalawang horas oras ay hindi pa rin ito nanlambot lumalambot .
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback