Letson

Edited

Tagalog


Para sa akin, mas masarap and letson na galing Hawaii kaysa ang letson na galing Cebu. Hindi ako sigurado bakit, pero baka kasi niluluto nila nito sa ilalim ng lupa.

That's interesting! Are there any distinction between the two? I guess Hawaiian is more "earthy"? :D

Posted

To me the Cebu version is more fatty and bland than Hawaiian. Cooking it in the ground may make it more smokey? Not sure exactly, to be honest. But it doesn't make it taste more "earthy" imo.

Edited

Oo at dahil binalutan nila ito ng dahon sa saging na nagdagdag ng masarap na amoy sa letson. :)

Posted

Posible.

Posted

Galing mo mg tagalog..(,,)

Posted

Gusto ko din matikman ang lutong litson ng hawaii upang maikumpara ang lasa nito sa lutong litsong cebuano.

Posted

Corrections


Letson
Para sa akin, mas masarap and ang letson na galing Hawaii kaysa ang letson na galing Cebu. Hindi ako sigurado kung bakit, pero baka kasi dahil niluluto nila nito sa ilalim ng lupa.
Posted
thanks!

Posted

Letson
Para sa akin, mas masarap and letson lechon na galing Hawaii kaysa ang letson na galing Cebu. Hindi ako sigurado bakit, pero baka kasi niluluto nila nito ito sa ilalim ng lupa.

fyi, lechon (Filipino/Tagalog) or litson (Cebuano)
Posted
Thanks for the correction! I often see it spelled letson, for example, in this dictionary: https://www.filipinolessons.com/dictionary/

Posted

I think you can use either.. looks like LECHON is more of Spanish derivative. LETSON is direct translation to Filipino.

Posted

Now that I think about it, I guess it's still correct. Maybe I just find it awkward, I really haven't seen "letson" anywhere it print media nor on store fronts.

Edited

Letson
Para sa akin, mas masarap and letson na galing sa Hawaii kaysa ang sa letson na galing sa Cebu. Hindi ako sigurado kung bakit, pero baka kasi niluluto nila nito sa ilalim ng lupa.
Posted
Salamat!

Posted

Letson
Para sa akin, mas masarap and ang letson na galing Hawaii cebu kaysa ang letson na galing Cebu hawaii . Hindi ako sigurado bakit, pero baka kasi niluluto nila nito eto sa ilalim ng lupa.
Posted
Letson
Para sa akin, mas masarap and letson ang litson na galing Hawaii kaysa ang letson litson na galing Cebu. Hindi ako sigurado bakit, pero baka kasi niluluto nila nito ito sa ilalim ng lupa.
Posted