Write & Correct
Tagalog

Gusto Kong Pumunta sa Siargao

Sa susunod beses pumunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao. Hindi ko pa nakapunta sa Mindanao kase takot ako ang terrorism diyan.

Posted

Corrections

Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod na beses pumunta na pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa ako nakapunta sa Mindanao kase kasi takot ako ang terrorism diyan sa terorismo doon .
Edited
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod na beses pumunta na pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa nakapunta ako nakakapunta sa Mindanao kase dahil takot ako ang terrorism diyan sa terorismo doon .
Edited

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback