Write & Correct
Tagalog

Ang unang computer ko.

Bumili ako ang unang computer ko sa 1985, isang Coleco Adam, pero hindi ito totoong computer. Ginamit ko lang ito para maglaro ng mga games. Ang unang totoong computer ko isang Gateway. Sobrang mahal ito at hindi masyadong gumamit ko. Mas maganda ang mga computers ngayon.

Posted

Corrections

Ang unang computer ko.
Bumili ako ang ng unang computer ko sa noong 1985, isang Coleco Adam, pero hindi ito totoong computer. Ginamit totoo ginamit ko lang ito para maglaro ng mga games. Ang unang totoong computer ko isang Gateway. Sobrang mahal ito at hindi masyadong gumamit ginagamit ko. Mas maganda ang mga computers ngayon.
Posted

Comment(s)

Salamat po!
Posted 
Ang unang computer ko.
Bumili ako ang unang Ang una kong computer ay binili ko sa noong 1985, it ay isang Coleco Adam, pero hindi ito totoong computer. Ginamit ko lang ito para maglaro ng mga games. Ang unang totoong computer ko ay isang Gateway. Sobrang mahal ito nito at hindi ko ito masyadong gumamit ko ginamit . Mas maganda ang mga computers ngayon.
Posted

Comment(s)

Salamat po!
Posted 
Feedback