Write & Correct
Tagalog

Ang paglalakad na nilakad ko dalawang araw na ang nakalilipas.

Nagpunta ako ng isang paglalakad sa mga burol dalawang araw na ang nakalilipas. Dahil sa virus walang tao na nagtatrabaho, kaya may maraming tao sa gubat sa halip. Kahit na meron maraming tao, walang malaking grupo. Walang sinuman ang lumabag sa mga patakaran.

Posted

Corrections

Ang paglalakad na nilakad ko dalawang araw na ang nakalilipas nakalipas .
Nagpunta Dinala ako ng isang aking paglalakad sa mga burol , dalawang araw na ang nakalilipas nakalipas . Dahil sa virus , walang tao na nagtatrabaho , kaya may maraming tao sa gubat sa halip. Kahit . Ngunit kahit na meron maraming tao, walang malaking grupo. Walang sinuman ang lumabag sa mga patakaran.
Edited

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback