Write & Correct
Tagalog

Ang mga Lawa sa Bellingham

Maganda at malinaw ang tatlong lawa dito sa Bellingham. Mas gusto ko lumagoy sa lawa kaysa sa dagat dito kase hindi malinis ang tubig sa dagat. Wala polusyon sa tubig, pero pinadudumi ng natural na dumi ang tubig kaya hindi maganda.

(The three lakes here in Bellingham are pretty and clear. I like swimming in lakes more than the sea here because the sea water isn't clean. There isn't pollution in the water, but the water is made dirty by natural dirt so it's not pretty.)

Posted

Corrections

Ang mga Lawa sa Bellingham
Maganda at malinaw ang tatlong lawa dito sa Bellingham. Mas gusto ko lumagoy kong lumangoy sa lawa kaysa sa dagat dito kase kasi hindi malinis ang tubig sa dagat. Wala Walang polusyon sa tubig, pero pinadudumi ng natural na dumi ang tubig kaya hindi maganda.

(The three lakes here in Bellingham are pretty and clear. I like swimming in lakes more than the sea here because the sea water isn't clean. There isn't pollution in the water, but the water is made dirty by natural dirt so it's not pretty.)
Posted

Comment(s)

Salamat po!
Posted 
Ang mga Lawa sa Bellingham
Maganda at malinaw ang tatlong lawa dito sa Bellingham. Mas gusto ko kong lumagoy sa lawa kaysa sa dagat dito kase kasi hindi malinis ang tubig sa dagat . Wala Walang polusyon sa tubig, pero pinadudumi dinudumihan ng natural na dumi ang tubig kaya hindi maganda.

(The three lakes here in Bellingham are pretty and clear. I like swimming in lakes more than the sea here because the sea water isn't clean. There isn't pollution in the water, but the water is made dirty by natural dirt so it's not pretty.)
Posted

Comment(s)

salamat!
Posted 
Feedback