Write & Correct
Thai

ดราก้อนฟลาย

มียานอวกาศชื่อ 'ดราก้อนฟลาย' ที่จะสำรวจดวงจันทร์ 'ไททัน' ในปี ค.ศ. 2034 เพื่อหาสัญญาณของชีวิต แต่ถ้าเจอชีวิตสามารถได้ไม่มีใครจะเชื่อผลสำรวจเพราะทุกคนจะคิดชีวิตนั้นคือชีวิตที่มาจากโลก

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback