Write & Correct
Tagalog

Tula ko

Umaawit ang ibong nalalakad sa kalangitan. Umahon ang ibong lumalangoy sa lupain ng pangarap. Hindi antukin ang kulay dilaw na bunga sa aking bakuran. Nakagising ngayon hangang kinabukasan. Walang katapusan ang isipan ng kapuluang walang laman. Hindi lumuha ang umiiyak.

Posted

Comment(s)

If I were to write it in poetic way in Tagalog, I would write it like this: 1. Walang katapusan ang isipan ng kapuluang walang laman. Isipang walang hanggan ng kapuluang walang laman/hungkag. Kawalang hanggang isipan ng kapuluang walang laman/hungkag. (unending thought of an empty island chain.) Hungkag is another way of saying empty in Tagalog. Walang hanggan/ walang wakas - they are synonymous with walang katapusan. 2. Hindi lumuha ang umiiyak. = Umiiyak na walang pagluha. - crying (verb) without tears Pag-iyak na walang pagluha - (the act of) crying without tears.
Posted 

Corrections

Tula ko
Umaawit ang ibong nalalakad naglalakad sa kalangitan. Umahon ang ibong lumalangoy sa lupain ng pangarap. Hindi antukin ang kulay dilaw na bunga sa aking bakuran. Nakagising ngayon hangang kinabukasan. Walang katapusan ang isipan ng kapuluang walang laman. Hindi lumuha ang umiiyak.
Posted
Tula ko
Umaawit ang ibong nalalakad naglalakad sa kalangitan (you could also say himpapawid for kalangitan) . Umahon ang ibong lumalangoy sa lupain ng pangarap.
Hindi antukin ang kulay dilaw na bunga sa aking bakuran
. Nakagising ? (I don't understand what you're trying to convey here)

Gising
ngayon hangang hanggang kinabukasan.

Walang katapusan ang isipan ng kapuluang walang laman.
(I don't understand what you're trying to convey here)

Hindi lumuha lumuluha ang umiiyak.
Posted

Comment(s)

Walang katapusan ang isipan ng kapuluang walang laman. (I don't understand what you're trying to convey here) It is a poem, the thoughts of the empty island chain has no end. Hindi lumuha lumuluha ang umiiyak. The verbal aspect was right on the first verb, although in retrospect maybe naka- would've been more appropriate for what I was trying to convay. The cryer (one who is crying) didn't tear/sob.
Posted 
Feedback