Write & Correct
Tagalog

Sinubukan kung gawin ng sarili kong kuwento.

Moderator ako sa malaking Discord. Ako naman ang moderator sa tagalog na channel. Sinubukan kung gawin ng kuwento. Mahilig ako sa mga RPG at sana'y ginawa ko na ng game pero napansin kung hindi magaling ako sa malalim na tagalog. Wala naman akong intereses sa pinaka-malalim na tagalog sa buong Pilipinas pero naramdaman ko na parang nakacheat ako. Mas kaysa isang taon ako rito sa pinas at hindi pa rin akong maayos na tagalista. Masama ang pakiramdam ko kapag nahihirapan ako jan, at hindi ako sanay magtagalog na tagalog. Lagi kaming nagtataglish. May isa akong librong alamat sa malalim na tagalog at hahanapin ko pa kung public domain iyan. Kung nasa public domain na tong libro, baka gagawin ko ng ibang passages sa reading tool.

Posted

Comment(s)

"Sinubukan kung gawin ng kuwento." - It's either "Sinubukan kong gumawa ng kuwento" (I tried to write a story) or "Sinubukan kong gawan ng kuwento" (I tried to write a story about it). "Kung" - mostly used for "if". "Kong" is used for "of mine" ("Anak kong maganda" - beautiful [usually used for girls/women] child of mine), or something like "ko na" so it becomes "to me, that" ("Sinubukan kong" - I tried). "Mas kaysa isang taon ako" - It's either "May isang taon na ako rito" (I have already spent a year in here), or "Mag-iisang taon na ako rito" (I've been here for almost a year). "hindi pa rin akong maayos na tagalista" - "tagalista" is lister, as in someone who lists stuff. I assume you meant "magsalita" (to speak) in here. "kung public domain iyan" - "Iyan" is usually used for objects within yours and the person you're speaking with's sight, but the object is usually closer to the person you're speaking with or the object currently in their hands. "Iyon" refers to an object farther from the both of you. I chose "iyon" because this book you're referring to is out of our sight (as we're all talking through a digital medium).
Posted 
Hi Loowi. Sumunod ka pala sakin dito sa tools na 'to. Maligayang pagdating pala. :D Tagalista is actually an old word for tagalog speaker. There is no good word for it, I see katagalugan and tagalista but I'm afraid people tend to not recognize either one. Remember sa wikang kastila, "lingua tagala" ang pangalan ng wikang pilipino. Tama ka sa paggamit ng iyon dahil nasa internet tayong lahat. Mas kaysa is wrong, I calqued it. I realize now "higit or mahigit" should've been used. "More than one year" As far as o/u, i/e, lagi akong nalilibot jan. Marami pong salamat!
Posted 

Corrections

Sinubukan kung gawin ng sarili kong kuwento.
Moderator ako sa isang malaking Discord. Ako naman ang moderator sa tagalog na channel. Sinubukan kung gawin kong gawan ng kuwento. Mahilig ako sa mga RPG at sana'y ginawa ginawan ko na ng game laro pero napansin kung kong hindi ako magaling ako sa malalim na tagalog. Wala naman akong intereses interes sa pinaka-malalim na tagalog sa buong Pilipinas pero naramdaman ko na parang nakacheat ako. Mas kaysa May isang taon na ako rito sa pinas at hindi pa rin akong maayos na tagalista magsalita . Masama ang pakiramdam ko kapag nahihirapan ako jan, at hindi ako sanay magtagalog na tagalog. Lagi kaming nagtataglish. May isa akong librong alamat sa malalim na tagalog at hahanapin ko pa kung public domain iyan iyon . Kung nasa public domain na tong libro, baka gagawin gagawan ko ng ibang passages sa reading tool.
Posted
Feedback