Write & Correct
Tagalog

Damdamin

Buhay na buhay ang aking damdamin. Gising na gising ang aking diwa. Lumuluha ang aking mga mata at sinunog ng buwan ang aking balat. Ako ba'y isang bampira? Gumigising ako tuwing gabi't natutulog tuwing umaga kahi't matakot ako sa dilim. Sino ba ang nasabing hindi maaaring matakot sa dilim ang halimaw.

Posted

Comment(s)

You're getting better and better Ginoong Henderson. Keep it up!
Posted 

Corrections

Damdamin
Buhay na buhay ang aking damdamin. Gising na gising ang aking diwa. Lumuluha ang aking mga mata at sinunog ng buwan ang aking balat. Ako ba'y isang bampira? Gumigising ako tuwing gabi't natutulog tuwing umaga kahi't kahit matakot ako sa dilim. Sino ba ang nasabing nagsabing hindi maaaring matakot sa dilim ang halimaw . ?
Posted
Feedback